Skip to main content

VỊ TRÍ đang tuyển

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2023

1. Nhân viên Telesale/CSKH
2. Nhân viên Content Marketing
3. Nhân viên Facebook Ads
4. Nhân viên Marketing triển khai Trade & phát triển kênh MT, chuỗi

CVI PHARMA & CÔNG TY THÀNH VIÊN TUYỂN DỤNG

1. Quản lý nhãn hàng
2. Quản lý bán hàng khu vực miền Bắc
3. Trình dược viên OTC các tỉnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2022

1. Nhân viên Tư vấn & CSKH
2. Facebook Ads
3. Trợ lý nhãn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2022

1. Nhân viên Tư vấn & CSKH
2. Nhân viên Care Page
3. Facebook Ads
4. Trade Marketing
5. Biên tập viên/Content
6. Kế toán tổng hợp
7. Nhân viên Kỹ thuật cơ điện – Nhà máy

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÃN HÀNG, DIGITAL MARKETING

THÀNH VIÊN TRONG HỆ SINH THÁI CVI PHARMA – CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDSTAND TUYỂN DỤNG:

1. Nhân viên Quản lý Nhãn hàng (BM)
2. Nhân viên Digital Marketing

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2022

1. Nhân viên Telesale/CSKH: 10 NS
2. Nhân viên Content/Biên tập viên: 02 NS
3. Kế toán tổng hợp:02 NS
4. Nhân viên Giao nhận: 02 NS
5. Trợ lý nhãn: 02 NS
6. Digital Marketing: 02 NS

CVI Pharma
Nâng tầm thảo dược


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet