Skip to main content

VỊ TRÍ đang tuyển

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2024

1. Nhân viên Digital MKT
2. Chuyên viên MKT phát triển sản phẩm
3. Nhân viên Telesale/CSKH
4. Chuyên viên mua hàng
5. Chuyên viên RDMP
6. Chuyên viên RD TPCN
7. Nhân viên IPC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2024

1. Chuyên viên Thiết kế
2. Nhân viên Telesale – CSKH
3. Mẫu Livestream
4. Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

1. Nhân viên Content Creator
2. Nhân viên Facebook Ads
3. Nhân viên CSKH + Chat page
4. Trợ lý Kinh doanh
5. Quản lý Kho
6. Chuyên viên nghiên cứu mỹ phẩm
7. Chuyên viên mua hàng
8. Nhân viên IPC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2024

1. Nhân viên Telesale/CSKH
2. Nhân viên Content Marketing
3. Trợ lý Kinh doanh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2024

1. Nhân viên Telesale/CSKH
2. Nhân viên Content Marketing
3. Kế toán Kho
4. Trợ lý Kinh doanh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2023

1. Nhân viên Telesale/CSKH
2. Nhân viên Content Marketing
3. Nhân viên Facebook Ads
4. Nhân viên Marketing triển khai Trade & phát triển kênh MT, chuỗi