Skip to main content

ALBUM ẢNH


Lễ ký kết CVI Pharma & Royal Distribution

Lễ ký kết CVI Pharma & Royal Distribution

Lễ ra mắt thương hiệu Nova Herb

Lễ ra mắt thương hiệu Nova Herb

Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2023

Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2023

Hội thảo Y Dược học Cổ truyền 2023

Hội thảo Y Dược học Cổ truyền 2023

Đón tiếp các trường Đại học bang Victoria (Australia)

Đón tiếp các trường Đại học bang Victoria (Australia)

Diễn đàn CEO 2023

Diễn đàn CEO 2023