Tuyệt đối tuân thủ 5K và tiêm vắc xin, cùng nhau chiến thắng Covid - 19