DOANH NHÂN PHAN VĂN HIỆU, CHỦ TỊCH HĐQT - CEO CVI PHARMA: KHÁT VỌNG NÂNG TẦM GIÁ TRỊ THẢO DƯỢC TRUYỀN THỐNG
CEO Phan Văn Hiệu đã lựa chọn một hướng đi riêng biệt với việc nâng tầm thảo dược, tiên phong khai phá và mở ra kỷ nguyên mới -...
CVI Pharma: Đi chắc để tiến xa hơn
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và nhiều thách thức của thị trường, phương châm của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI (CVI...
12