Skip to main content

CVI Pharma: Tôn vinh CBNV Xuất sắc Quý I/2023

Đại diện cho tấm lòng và tình yêu với CVI, đại diện cho sự nỗ lực đổi mới sáng tạo từ những việc bình thường nhất để tạo ra những thành tích cao nhất, 7 cá nhân đã được vinh danh CBNV Xuất sắc Quý 1/2023.

Đây cũng là những gương mặt đại diện cho các Khối/Phòng/Ban/Bộ phận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc công việc.

1. Lưu Thị Thu – Nhân viên ra đơn – Phòng TCKT

2. Nguyễn Ngọc Huyền – Nhân viên Content – Phòng Marketing

3. Nguyễn Thúy Linh – Tư vấn viên – Bộ phận Tư vấn & CSKH

4. Nguyễn Văn Hiểu – Công nhân vận hành – Xưởng Thành phẩm – Khối Nghiên cứu & Sản xuất NM

5. Cao Thị Xuân – Chuyên viên Kiểm nghiệm – Phòng QC – Khối Nghiên cứu & Sản xuất NM

6. Bùi Thị Vân – Chuyên viên Nghiên cứu TPCN – Phòng RD TPCN – Khối Nghiên cứu & Sản xuất NM

7. Nguyễn Hoài Sơn – Kế toán viên – Phòng Kế toán – Khối Kế hoạch & Kinh doanh NM

Là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng Quý, CVI Pharma luôn trân trọng, ghi nhận các tập thể, cá nhân xuất sắc toàn diện, thể hiện được sự nỗ lực thi đua vượt trên giới hạn chính mình, bứt phá khỏi sự an toàn của bản thân, tìm tói cách làm mới, lao động hăng say tạo ra giá trị đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp