Skip to main content

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA HỌC VIỆN QUÂN Y 108 VỀ TÁC DỤNG CỦA HEPOSAL VỚI BỆNH GAN

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của chế phẩm Heposal trên mô hình gây viêm gan cấp bằng paracetamol

 • Tên nghiên cứu: Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của chế phẩm Heposal trên mô hình gây viêm gan cấp bằng paracetamol
 • Tác giả: Bộ Môn Dược Lý – HVQY – Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Nguyễn Hoàng Ngân
 • Thời gian nghiên cứu: Năm 2017
 • Trung tâm nghiên cứu: Học viện Quân Y 108
 • Kết quả nghiên cứu:

Viên nang cứng Heposal liều 480mg/kg và liều 960mg/kg thử nghiệm trên mô hình gây độc gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol có tác dụng bảo vệ gan, chống oxy hóa, thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

 • Làm giảm hoạt độ enzyme AST và ALT trong máu chuột so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,01.
 • Làm giảm quá trình viêm tại gan nên giảm trọng lượng gan tương đối của chuột so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,01.
 • Làm giảm hàm lượng MDA trong gan so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,01.
 • Hình ảnh đại thể và vi thể gan của chuột ở các lô gây độc có uống thuốc hầu như không thấy có tổn thương, trong khi hình ảnh đại thể và vi thể gan của chuột ở lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) có biểu hiện viêm, thoái hóa nhẹ.
  Các tác dụng này của Heposal tương đương với tác dụng của silymarin liều 70mg/kg.

Nghiên cứu tác dụng phục hồi tổn thương gan và chống oxy hóa của chế phẩm Heposal trên mô hình gây viêm gan cấp bằng paracetamol

 • Làm giảm hoạt độ enzyme AST và ALT trong máu chuột so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,05.
 • Làm giảm quá trình viêm tại gan nên giảm trọng lượng gan tương đối của chuột so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,05.
 • Làm giảm hàm lượng MDA trong gan so với lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) với p<0,05.
 • Hình ảnh đại thể và vi thể gan của chuột ở các lô gây độc có uống thuốc hầu như không thấy có tổn thương, trong khi hình ảnh đại thể và vi thể gan của chuột ở lô mô hình( gây độc không dùng thuốc) có biểu hiện viêm, thoái hóa nhẹ.
  Các tác dụng này của Heposal tương đương với tác dụng của silymarin liều 70mg/kg.